Транспорт на Акцизни Стоки

Максима Транс ЕООД е

водеща в превоза на акцизни стоки, включително лекарствени продукти, хранителни продукти и алкохолни напитки. С нашия специализиран подход и сигурността нашите услуги, вие може да бъдете уверени, че вашите стоки са в добри ръце.

Специализирани Контейнери и Оборудване

Ние разполагаме със специализирани контейнери и оборудване, проектирани за сигурни и подходящи условия за превоз на акцизни стоки.

Разрешителни и Сертификати

ашата компания притежава всички необходими разрешителни и сертификати за превоз на акцизни стоки, гарантирайки легалността и безопасността на всяка пратка.

Често Задавани Въпроси:

Ние предприемаме редица мерки, включително използване на специализирани контейнери и хладилни автомобили, обучение на персонала и използване на технологии за мониторинг, за да гарантираме безопасността и надеждността на превоза.

Зареждането и разтоварването на акцизните стоки се извършва със специална грижа и съобразно всички изисквания за безопасност и правилно обращение с товара.

Международен Транспорт и Спедиция